0

Kwota: 0.00


Brak produktów w koszyku.

Z dumą informujemy, że nasze produkty zostały certyfikowane przez Passive House Institute w Darmstadt! Membrana Kontrolna PHS VariableTaśma Uszczelniająca PHS Argo i Klej Uszczelniający PHS Ottello to główne elementy Systemu Paroizolacyjnego PHS!

Standard domu pasywnego wyróżnia się wyjątkowo wysokimi oszczędnościami energii w porównaniu ze zwykłymi konstrukcjami. Oszczędności te osiąga się dzięki wydajnym systemom inżynierii budowlanej. Oprócz starannego planowania szczegółów, wymaga to użycia energooszczędnych komponentów, które są na ogół około dwa, do czterech razy bardziej wydajne niż powszechnie stosowane produkty.

Wysoka wydajność ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia standardu domu pasywnego. Dla użytkownika nie jest łatwo jednoznacznie określić odpowiednie wartości produktów wchodzących w skład całego systemu, szczególnie w odniesieniu do ich trwałości. Doświadczenia z początkowymi projektami Domu Pasywnego skłoniły Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt, do sformułowania zorientowanych na praktykę, łatwych do sprawdzenia i jasno możliwych do ustalenia kryteriów, które muszą spełniać produkty odpowiednie dla Domu Pasywnego. Kryteria te oparte są na dwóch kategoriach:

  • zdrowie i komfort życia („kryteria komfortu”) oraz
  • bilans energetyczny podczas praktycznego zastosowania („kryteria energetyczne”).

Dom pasywny wymaga wysokiej jakości komponentów: ramy okienne, wysoce wydajne urządzenia wentylacyjne, szczegóły łączenia (bez mostka termicznego), oszklenie pozwalające na zyski słoneczne, kompaktowe pompy ciepła i inne. Dla projektanta, oceniającego efektywność energetyczną komponentów i wartości, które muszą zostać użyte – mogą być dość trudne. Konkretne wartości opisane w normach krajowych lub regionalnych są bardzo często nierealne lub niewystarczająco dokładne; niezawodne planowanie projektu przy użyciu samych informacji producentów często nie jest możliwe.

Link do certyfikatu:
https://passivehousesystems.pl/wp-content/uploads/2020/06/Final-PHI-Certificate.pdf

Jako niezależny organ, Instytut Domów Pasywnych testuje i certyfikuje produkty na podstawie ich przydatności do stosowania w Domach Pasywnych. Produkty opatrzone certyfikatem „Certified Passive House Components” zostały przetestowane według jednolitych kryteriów; są one porównywalne pod względem ich konkretnych wartości i mają doskonałą jakość pod względem efektywności energetycznej. Ich użycie ułatwia zadanie projektanta i znacząco przyczynia się do zapewnienia nienagannego funkcjonowania powstałego domu pasywnego.

Sprawdź dane techniczne i instrukcje montażu komponentów certyfikowanego Systemu Szczelności PHS:
https://database.passivehouse.com/en/components/details/airtightness_system/passive-house-systems-phs-gmbh-phs-sd-variable-membrane-1436as00