0

Kwota: 0.00


Brak produktów w koszyku.

polityka środowiskowa

Polityka Środowiskowa

W związku z ciągłą działalnością na rynku budowy domów pasywnych jesteśmy zaangażowani w ochronę naszego środowiska.

– Dążymy do zapobiegania, eliminowania i zmniejszania ilości odpadów
i zanieczyszczeń, poprzez usprawnianie operacji i recycling/ ponowne wykorzystywanie materiałów tam, gdzie to możliwe.
– Oszczędzamy zasoby naturalne i staramy się zmniejszać zużycie materiałów
i energii.
– Przestrzegamy wszystkich obowiązujących wymogów ustawowych
i wykonawczych.

Ścisła polityka środowiskowa naszej firmy zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom.