0

Kwota: 0.00


Brak produktów w koszyku.

Membrana Dachowa PHS 180

Cena

501.40

Trójwarstwowa dyfuzyjna Membrana Dachowa PHS 180 jest stosowana w bezpośrednim kontakcie z izolacją termiczną; przeznaczona również do zastosowań na dachach z pełnym deskowaniem.

Właściwości:

Membrana dachowa PHS zabezpiecza budynki przed warunkami atmosferycznymi i pozwala na swobodny przepływ pary wodnej. Produkcja membrany odbywa się metodą ultradźwiękową, dzięki czemu poszczególne warstwy połączone są ze sobą bardzo precyzyjnie i dokładnie.

Zastosowanie:

Zastosowanie trzech warstw w membranie zwiększa jej odporność na rozerwanie oraz gwarantuje wysoką odporność na działanie wody. Materiał to specjalna włóknina polipropylenowa, której 3 warstwy połączone są polipropylenowym filmem mikroporowatym.

Gramatura:180g/m2
Grubość folii:0.82mm
Współczynnik Sd:Ok. 0.021m
Przpuszczalność powietrzna:Max. 0.05 m3 /(m2 x h x 50 Pa), EN 12114
Przenikanie pary wodnej:0.03m, EN ISO 12572C
Wytrzymałość na rozciąganie
   Wzdłuż:350N
    Wszerz:240N
Wydłużenie
   Wzdłuż:100N
    Wszerz:120N
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)
   Wzdłuż:230N
    Wszerz:290N
Dopuszczalna ekspozycja na UV:max. 7 tygodni
Reakcja na ogień: Klasa F, EN11925-2
Odporność na temperaturę:-40°C do +80°C
Giętkość w niskiej temperaturze: -40°C, EN 1109

 

Montaż Membrany Dachowej PHS 180 można przeprowadzić w każdych warunkach, od zwykłych do dachów spadzistych. W konstrukcji dachu ważne jest, aby pamiętać, że podkład stanowi drugą linię obrony, wykluczając przenikanie wody przez dach. Lokalne wymagania dotyczące pokryć dachowych mają pierwszeństwo przed tymi instrukcjami!

  1. Na przygotowanej konstrukcji należy szczelnie ułożyć membranę dachową (nadrukiem do góry). Przy pełnym deskowaniu zalecanym jest użycie membrany o gramaturze ≥130 g/m2 . Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe można układać w bezpośrednim kontakcie z termoizolacją. Membrany należy układać z lekkim naprężeniem. UWAGA! Membrany niskoparoprzepuszczalne nie mogą stykać się z termoizolacją.
  2. Montaż należy rozpocząć od linii okapu (pasy rozciągane równolegle do brzegu okapu). Dolną krawędź membrany szczelnie przykleić do pasa okapowego. Układanie membrany prostopadle do okapu, czyli wzdłuż krokwi, możliwe jest tylko w przypadku dachów modernizowanych / remontowanych (np. podczas częściowej wymiany pokrycia dachowego). Prace prowadzi się wówczas etapami – na szerokości 2-3 krokwi (1,7-3,0 m).
  3. Membranę przybija się do krokwi (lub pełnego deskowania) za pomocą takera – z wykorzystaniem zszywek dekarskich. Zszywki powinny być rozmieszczone liniowo – wzdłuż krokwi (także w przypadku dachów z deskowaniem pełnym). UWAGA! Należy pamiętać, iż wymóg przykrycia folii dotyczy także powierzchni wystających poza obrys budynku (spodnia część okapu). Dodatkowo – nie osłonięcie w odpowiednim czasie membrany wewnątrz pomieszczeń może doprowadzić do jej uszkodzenia – w wyniku działania promieniowania świetlnego, rozproszonego.
  4. Membrany należy układać z zachowaniem minimalnego zakładu – wg wyznaczonej linii (nadruk na folii). Zaleca się wykonanie zakładu na szerokość min. 15 cm (przy nachyleniu połaci dachowej <22o wielkość zakładu należy zwiększyć do min. 20 cm). Ze względu na wymaganą szczelność przegrody wskazane jest zastosowanie taśmy do łączenia membran i folii dachowych.
Kod produktu:Rozmiar: Ilość w opakowaniu:Kod kreskowy:
AR9081A1.5x50m1N/A